Zdravý životní styl

Vědecké poznatky ukazují, že genetický potenciál lidského těla je 120 až 140 let věku. Pokud se jich však chceme dožít (a nejlépe zdraví, krásní a plni energie), musíme pro to také něco udělat.

Nazývá se to ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

O zdravém životním stylu již bylo napsáno mnoho článků, existují spousty názorů na to, co je špatné, co je dobré, mění se teorie, co by člověk měl a co ne. Ale každé násilné omezení či jakákoli striktní metoda nevedou nikam. Raději zvolme cestu „od každého trochu“. Trochu uberme v porcích jídla, trochu přidejme vlákniny a zeleniny, trochu oprašme tenisky a pojďme sportovat, trochu více relaxujme a trochu se „nabijme“ doplňky stravy.

Buďme sami k sobě hodní, upřímní a disciplinovaní. Je to sice celoživotní cesta, ale výsledek opravdu stojí za to. I když už nebudeme vypadat na třicet, budeme se tak cítit! A to se vším všudy.

Nezapomeňte, že žijeme jen jednou.

Usmívejte se, myslete pozitivně a nic nepřehánějte.

 • žijeme v době hmotného dostatku
 • nikdy jsme nezažili hlad, PŘESTO naše těla hladoví nedostatkem mikroživin
 • lidské tělo si není schopné minerální látky vytvářet samo, přitom je nezbytně nutně potřebuje ke své funkci, proto je nutné mu dodávat doplňky stravy…

Naše strava bohužel neobsahuje dostatek stopových prvků, minerálů, vitaminů, za to je plná toxických látek. A tak se velmi důležitou součástí zdravého životního stylu stávají doplňky stravy.

Opravdu nestačí jíst ovoce a zeleninu?

Před 100 – 200 lety ano, nyní ne. Bohužel nepomůže ani správná skladba stravy – ta sice do jisté míry pomůže obsah zmíněných látek zvýšit, ale určitě je nedokáže dostat na potřebné optimum. Opravdu je velice důležité používat pravidelně a celoživotně kvalitní doplňky stravy. ANO, můžete říci, že užívání doplňků stravy není přirozené, ale my přeci nežijeme v přirozené době.

Pěstování ve velkých sklenících – umělá atmosféra, osvětlení; dokonce se již začíná pěstovat i bez kontaktu s půdou.

Ovoce se sklízí nedozrálé a při uskladnění je jejich zrání uměle zastaveno; přitom vitaminy se v ovoci vytváří v posledních dnech před dozráním – vitamin C se v takto skladovaných plodech téměř nenachází.

Přerušení přirozeného koloběhu v zemědělství – z půdy odnášíme živiny pryč, ale zpět se již nedostanou. Půda je vyčerpaná, chybí v ní minerální látky a bez nich žádné rostliny vitaminy nevytvoří.

Díky rozvoji syntetických hnojiv před 70 lety (pesticidy, dusičnany, herbicidy, fungicidy) se naopak z ovoce a zeleniny stává chudá a téměř toxická potrava.

Vědecké studie, které probíhají od roku 1985, potvrzují trvalý pokles obsahu minerálů a vitaminů ve stravě, v ovoci a zelenině:

 • Obsah vápníku u brokolice se snížil o 73 %, u brambor o 78 %.
 • Obsah vitaminu C u jablek se snížil o 60 %, u špenátu o 65 %, u jahod o 87 %.
 • Obsah vitaminu B6 se u fazolí snížil o 77 %, u banánů o 95 %.

Nikdy nezapomínejte na to, že náš organismus pracuje
24 hodin denně
7 dní v týdnu
365 dní v roce
a nejlépe 90 let
A jediný, kdo se o ni postará, jste vy. Jen vy.
Tím, jak žijete, jak se stravujete a co do těla dodáváte.

Díky doplňkům stravy nebyla zdravotní prevence ještě nikdy tak jednoduchá, příjemná a účinná. Naše doplňky stravy jsou založeny na unikátních recepturách, které upevňují zdraví, chrání je a zlepšují jeho kvalitu. Jsou inspirovány samotnou přírodou a obohaceny o znalosti výživových odborníků. Podle holistické koncepce zdraví jsou zdrojem síly a energie, kterou potřebuje každý, kdo chce, aby jeho život byl aktivní a tvořivý.

Současná medicína:

 • velké přístrojové vybavení
 • množství vyšetřovacích metod
 • excelentní operační výkony
 • moderní chemické léky

Přesto jsou lidé čím dál tím nemocnější a to v čím dál mladším věku.

Přírodní medicína:

 • „léčí“ člověka jako celek
 • hledá skutečnou příčinu onemocnění
 • usiluje o obnovení rovnováhy v organismu na všech jeho úrovních (fyzické, psychické i duchovní)
 • využívá přírodních prostředků, které nemají nežádoucí vedlejší účinky, na rozdíl od chemických léků (věděli jste, že jsou léky na vedlejší účinky léků?!)
 • přírodní medicína podporuje vlastní samo ozdravné mechanismy

V průběhu staletí motivoval lidi strach ze stáří a nemocí ke hledání způsobů oklamání času a zastavení ručiček biologických hodin. Již starověcí alchymisté hledali receptury elixíru mládí destilováním a macerací různých bylin. Současní vědci vkládají své naděje do vědy, která zkoumá příčiny stárnutí organismu a vzniku zdravotních problémů.

Stárnutí je nevyhnutelné a nevyhne se nikomu z nás. Aby se nám ve zdraví podařilo prodloužit čas, který nám příroda určila, zůstávají obyčejným smrtelníkům pouze pozemské a prověřené způsoby vedoucí k dlouhému a zdravému životu. Jedním z nich je každodenní péče o vlastní zdraví.
Zdraví je to nejcennější, co máme, proto mu musíme věnovat mimořádnou pozornost. Bohužel si to uvědomujeme až tehdy, když se naše zdraví začne rychle zhoršovat.

Při pozorování chování lidí můžeme nabýt pocit, že většina lidí pracuje pouze proto, aby všechny vydělané peníze později vynaložila na vlastní léčbu. Zejména u starších osob je hluboce zakořeněn názor, že nad naším zdravím musí bdít specialista v oblasti zdravotnictví. Je skutečně zdravotní péče schopna zaručit lidem pevné zdraví, když lékaři léčí pouze ty nemoci, jejichž příznaky jsou už viditelné? Postupy konvenční medicíny jsou zaměřeny především na patologii, terapii pomocí farmaceutik a chirurgických zákroků. Lékaři přebírají iniciativu až v okamžiku, kdy už organismus není schopen se vyléčit sám. Skutečná bitva o zdraví se však odehrává před prahem lékařské ordinace. Optimální zdraví je vždy výsledkem správné volby související se široce pojatou prevencí a do značné míry záleží pouze na nás.

Lidský organismus má schopnost samoregulace a dokáže se sám léčit. Je pravda, že zdraví nám nebylo dáno navždy, ale že se jeho stav v průběhu let mění. Může se zhoršit, můžeme si ho poškozovat a dokonce ztratit navždy. Pravdou také je, že zdraví si můžeme chránit a posilovat. Můžeme do zdraví investovat podobně, jako investujeme do vzdělání, koníčků nebo majetku.

Nemoc je příznakem slabosti organismu způsobené nepříznivými faktory prostředí a životním stylem, kdy jsme neustále vystavováni stresovým situacím. Až do současnosti byla zdravotní rizika předvídatelná. Týkaly se především problémů spojených s hladem a žízní, horkem a zimou či bakteriálními onemocněními. Nové tisíciletí přineslo radikální změny. V důsledku civilizačního a technického pokroku se objevily tisíce cizích chemických látek, z nichž každá je potenciální hrozbou pro lidské zdraví. Organismus musí bojovat s toxiny, které do něj pronikají při dýchání, stravou, vodou a léky. Toxiny jsou neviditelné a proto zrádné, přičemž tvoří příčinu degradace struktury organismu na úrovni buněk. Organismus je dokáže likvidovat. Existují však hranice biologické tolerance organismu, po jejichž překročení začínají buňky stonat. Problém předčasného stárnutí nebo nemoci začíná v okamžiku, kdy jednotlivé buňky nepracují správně, jsou podvyživené, nedokysličené nebo jejich činnost něco narušuje. Špatná výživa, stres, nedostatek spánku, nízká fyzická aktivita a slabá činnost trávicího ústrojí jsou nejčastěji uváděné příčiny všech lidských problémů souvisejících se zdravím. Pokud si to uvědomujete a jste připraveni vzít na sebe zodpovědnost za vlastní zdraví, musíte každý den dodat svým buňkám to, co potřebují. Teprve pak si můžete být jisti, že jste si své zdraví dostatečně pojistili. Díky doplňkům stravy nebyla zdravotní prevence ještě nikdy tak jednoduchá, příjemná a účinná. Naše doplňky stravy jsou založeny na unikátních recepturách, které upevňují zdraví, chrání je a zlepšují jeho kvalitu. Jsou inspirovány samotnou přírodou a obohaceny o znalosti výživových odborníků. Podle holistické koncepce zdraví jsou zdrojem síly a energie, kterou potřebuje každý, kdo chce, aby jeho život byl aktivní a tvořivý.

Nezapomeňte! Příroda pro lidský druh stanovila pouze omezení délky jeho života, ne však omezení týkající se jeho zdraví. Je jen a jen na vás, jak chcete zestárnout. Doplňky stravy jsou vkladem na osobním účtu vašeho zdraví, z něhož můžete čerpat rezervy v době zdravotní krize.